Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1473 lượt xem
# Tên đội Số trận T - H - B Số bàn ghi được Số bàn thua Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
AEK19 6 4 - 0 - 2 19 12 0 2 0
B.A.O.F TEAM 3 0 - 0 - 3 0 4 0 6 0
FC - Hải Dương 6 5 - 0 - 1 17 5 1 8 0
FC AAC 4 1 - 1 - 2 2 7 0 6 1
FC ACE 3 1 - 0 - 2 5 12 0 1 0
FC KẾ KIỂM 3 0 - 0 - 3 2 12 0 1 0
FC Tuấn Tuấn 4 2 - 0 - 2 2 3 0 6 0
FC XO 6 5 - 0 - 1 8 5 0 8 0
G.O.A.T Team 6 3 - 0 - 3 21 14 1 9 0
NO LOSE FC 3 0 - 0 - 3 3 9 1 2 0
Old Friends FC 4 2 - 0 - 2 9 11 0 3 0
Trẻ H.A.U 4 2 - 1 - 1 5 3 1 5 0
Tổng 25 - 2- 25 93 97 4 57 1
# Vận động viên Số áo Đội thi đấu Số bàn ghi được Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
12
AEK19 2 0 1 0
27
AEK19 3 0 0 0
28
AEK19 1 0 0 0
10
AEK19 0 0 1 0
18
AEK19 5 0 0 0
25
AEK19 2 0 0 0
5
AEK19 2 0 0 0
16
AEK19 3 0 0 0
15
AEK19 1 0 0 0
2
B.A.O.F TEAM 0 0 1 0
21
B.A.O.F TEAM 0 0 1 0
71
B.A.O.F TEAM 0 0 1 0
19
B.A.O.F TEAM 0 0 1 0
4
B.A.O.F TEAM 0 0 1 0
10
B.A.O.F TEAM 0 0 1 0
1
FC - Hải Dương 0 0 1 0
2
FC - Hải Dương 2 0 0 0
3
FC - Hải Dương 1 0 2 0
5
FC - Hải Dương 2 0 0 0
8
FC - Hải Dương 1 0 3 0
9
FC - Hải Dương 6 0 2 0
10
FC - Hải Dương 1 0 0 0
28
FC - Hải Dương 4 1 0 0
11
FC AAC 0 0 2 0
7
FC AAC 1 0 1 0
9
FC AAC 0 0 1 0
77
FC AAC 0 0 1 0
99
FC AAC 1 0 1 1
52
FC ACE 1 0 0 0
9
FC ACE 2 0 0 0
28
FC ACE 1 0 1 0
1
FC KẾ KIỂM 1 0 0 0
11
FC KẾ KIỂM 1 0 1 0
11
FC Tuấn Tuấn 1 0 1 0
7
FC Tuấn Tuấn 1 0 2 0
4
FC Tuấn Tuấn 0 0 1 0
6
FC Tuấn Tuấn 0 0 1 0
18
FC Tuấn Tuấn 0 0 1 0
31
FC XO 1 0 3 0
17
FC XO 2 0 2 0
5
FC XO 0 0 1 0
99
FC XO 1 0 1 0
6
FC XO 1 0 0 0
10
FC XO 1 0 0 0
13
FC XO 1 0 1 0
63
FC XO 1 0 0 0
6
G.O.A.T Team 1 0 1 0
10
G.O.A.T Team 1 1 1 0
9
G.O.A.T Team 1 0 0 0
23
G.O.A.T Team 4 0 1 0
7
G.O.A.T Team 12 0 0 0
5
G.O.A.T Team 0 0 1 0
17
G.O.A.T Team 1 0 2 0
72
G.O.A.T Team 0 0 1 0
4
G.O.A.T Team 0 0 1 0
14
G.O.A.T Team 0 0 1 0
22
G.O.A.T Team 1 0 0 0
5
NO LOSE FC 0 0 1 0
7
NO LOSE FC 1 0 0 0
12
NO LOSE FC 2 0 0 0
13
NO LOSE FC 0 1 0 0
18
NO LOSE FC 0 0 1 0
9
Old Friends FC 0 0 1 0
18
Old Friends FC 3 0 0 0
29
Old Friends FC 1 0 0 0
10
Old Friends FC 3 0 0 0
8
Old Friends FC 0 0 1 0
25
Old Friends FC 1 0 0 0
3
Old Friends FC 1 0 0 0
77
Old Friends FC 0 0 1 0
4
Trẻ H.A.U 0 0 1 0
5
Trẻ H.A.U 1 0 1 0
7
Trẻ H.A.U 0 0 1 0
10
Trẻ H.A.U 0 1 0 0
13
Trẻ H.A.U 1 0 0 0
14
Trẻ H.A.U 0 0 1 0
15
Trẻ H.A.U 1 0 1 0
18
Trẻ H.A.U 2 0 0 0
Tổng 92 4 57 1