Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1494 lượt xem

Có 3 vòng đấu và 8 trận đấu.

tứ kết
1
FC - Hải Dương
3
Old Friends FC
2
2
Trẻ H.A.U
0
AEK19
2
3
FC XO
1
FC Tuấn Tuấn
0
4
G.O.A.T Team
5
FC AAC
0
bán kết
1
FC - Hải Dương
3
AEK19
0
2
FC XO
2
G.O.A.T Team
0
chung kết
FC - Hải Dương
1 (3)
FC XO
1 (4)
tranh hạng ba
Tranh hạng ba
AEK19
5 (2)
G.O.A.T Team
5 (1)
tứ kết
1
09:30 16/11/2019
FC - Hải Dương
3 - 2
Old Friends FC
2
08:30 16/11/2019
Trẻ H.A.U
0 - 2
AEK19
3
09:30 16/11/2019
FC XO
1 - 0
FC Tuấn Tuấn
4
08:30 16/11/2019
G.O.A.T Team
5 - 0
FC AAC
bán kết
1
09:30 23/11/2019
FC - Hải Dương
3 - 0
AEK19
2
08:30 23/11/2019
FC XO
2 - 0
G.O.A.T Team
tranh hạng ba
1
08:00 30/11/2019
AEK19
5 - 5 2 - 1
G.O.A.T Team
chung kết
1
09:00 30/11/2019
FC - Hải Dương
1 - 1 3 - 4
FC XO