Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1494 lượt xem
Bảng A
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 FC - Hải Dương FC - Hải Dương 3 3 - 0 - 0 10 / 2 (+8) 2/0 9
2 AEK19 AEK19 3 2 - 0 - 1 13 / 4 (+9) 1/0 6
3 FC ACE FC ACE 3 1 - 0 - 2 5 / 12 (-7) 1/0 3
4 FC KẾ KIỂM FC KẾ KIỂM 3 0 - 0 - 3 2 / 12 (-10) 1/0 0
Bảng B
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 G.O.A.T Team G.O.A.T Team 3 2 - 0 - 1 12 / 7 (+5) 4/0 6
2 FC XO FC XO 3 2 - 0 - 1 6 / 4 (+2) 3/0 6
3 Old Friends FC Old Friends FC 3 2 - 0 - 1 7 / 8 (-1) 3/0 6
4 NO LOSE FC NO LOSE FC 3 0 - 0 - 3 3 / 9 (-6) 2/0 0
Bảng C
# Tên Đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 Trẻ H.A.U Trẻ H.A.U 3 2 - 1 - 0 5 / 1 (+4) 5/0 7
2 FC Tuấn Tuấn FC Tuấn Tuấn 3 2 - 0 - 1 2 / 2 5/0 6
3 FC AAC FC AAC 3 1 - 1 - 1 2 / 2 6/0 4
4 B.A.O.F TEAM B.A.O.F TEAM 3 0 - 0 - 3 0 / 4 (-4) 6/0 0

Bảng xếp hạng những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất các bảng đấu.

# Tên Đội Bảng Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 Old Friends FC Old Friends FC B 3 2 - 0 - 1 7 / 8 (-1) 3/0 6
2 FC AAC FC AAC C 3 1 - 1 - 1 2 / 2 6/0 4
3 FC ACE FC ACE A 3 1 - 0 - 2 5 / 12 (-7) 1/0 3