Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1494 lượt xem

Có 12 đội và 175 người chơi tham gia giải

6 Trận đã chơi
4 thắng 0 hòa 2 thua

Thành viên

+13
3 Trận đã chơi
0 thắng 0 hòa 3 thua

Thành viên

+8
6 Trận đã chơi
5 thắng 0 hòa 1 thua

Thành viên

+9
4 Trận đã chơi
1 thắng 1 hòa 2 thua

Thành viên

+15
3 Trận đã chơi
1 thắng 0 hòa 2 thua

Thành viên

+11
3 Trận đã chơi
0 thắng 0 hòa 3 thua

Thành viên

+9
4 Trận đã chơi
2 thắng 0 hòa 2 thua

Thành viên

+13
6 Trận đã chơi
5 thắng 0 hòa 1 thua

Thành viên

+14
6 Trận đã chơi
3 thắng 0 hòa 3 thua

Thành viên

+11
3 Trận đã chơi
0 thắng 0 hòa 3 thua

Thành viên

+10
4 Trận đã chơi
2 thắng 0 hòa 2 thua

Thành viên

+11
4 Trận đã chơi
2 thắng 1 hòa 1 thua

Thành viên

+15