Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1484 lượt xem

Giai đoạn đấu vòng bảng: Có 3 bảng đấu và 18 trận đấu.
Giai đoạn loại trực tiếp: Có 8 đội vượt qua vòng bảng và 8 trận đấu.

Vòng
Bảng A
1 Vòng 1
08:30 02/11/2019
AEK19
0 - 2
FC - Hải Dương
2 Vòng 1
10:15 02/11/2019
FC ACE
2 - 1
FC KẾ KIỂM
1 Vòng 2
07:30 03/11/2019
FC ACE
1 - 6
FC - Hải Dương
2 Vòng 2
08:30 03/11/2019
FC KẾ KIỂM
0 - 8
AEK19
1 Vòng 3
09:30 09/11/2019
FC ACE
2 - 5
AEK19
2 Vòng 3
09:30 09/11/2019
FC - Hải Dương
2 - 1
FC KẾ KIỂM
Vòng
Bảng B
1 Vòng 1
08:30 02/11/2019
FC XO
4 - 2
G.O.A.T Team
2 Vòng 1
10:15 02/11/2019
Old Friends FC
3 - 2
NO LOSE FC
1 Vòng 2
08:30 03/11/2019
Old Friends FC
2 - 1
FC XO
2 Vòng 2
09:35 03/11/2019
G.O.A.T Team
5 - 1
NO LOSE FC
1 Vòng 3
08:30 09/11/2019
Old Friends FC
2 - 5
G.O.A.T Team
2 Vòng 3
09:30 09/11/2019
FC XO
1 - 0
NO LOSE FC
Vòng
Bảng C
1 Vòng 1
08:30 02/11/2019
Trẻ H.A.U
2 - 0
FC Tuấn Tuấn
2 Vòng 1
10:15 02/11/2019
B.A.O.F TEAM
0 - 1
FC AAC
1 Vòng 2
09:35 03/11/2019
Trẻ H.A.U
1 - 1
FC AAC
2 Vòng 2
10:15 03/11/2019
B.A.O.F TEAM
0 - 1
FC Tuấn Tuấn
1 Vòng 3
08:30 09/11/2019
FC AAC
0 - 1
FC Tuấn Tuấn
2 Vòng 3
08:30 09/11/2019
Trẻ H.A.U
2 - 0
B.A.O.F TEAM
Vòng
Vòng 1
2 Bảng A
08:30 02/11/2019
AEK19
0 - 2
FC - Hải Dương

3 Bảng B
08:30 02/11/2019
FC XO
4 - 2
G.O.A.T Team

5 Bảng C
08:30 02/11/2019
Trẻ H.A.U
2 - 0
FC Tuấn Tuấn

1 Bảng A
10:15 02/11/2019
FC ACE
2 - 1
FC KẾ KIỂM

4 Bảng B
10:15 02/11/2019
Old Friends FC
3 - 2
NO LOSE FC

6 Bảng C
10:15 02/11/2019
B.A.O.F TEAM
0 - 1
FC AAC

Vòng 2
1 Bảng A
07:30 03/11/2019
FC ACE
1 - 6
FC - Hải Dương

2 Bảng A
08:30 03/11/2019
FC KẾ KIỂM
0 - 8
AEK19

3 Bảng B
08:30 03/11/2019
Old Friends FC
2 - 1
FC XO

4 Bảng B
09:35 03/11/2019
G.O.A.T Team
5 - 1
NO LOSE FC

5 Bảng C
09:35 03/11/2019
Trẻ H.A.U
1 - 1
FC AAC

6 Bảng C
10:15 03/11/2019
B.A.O.F TEAM
0 - 1
FC Tuấn Tuấn

Vòng 3
4 Bảng B
08:30 09/11/2019
Old Friends FC
2 - 5
G.O.A.T Team

5 Bảng C
08:30 09/11/2019
FC AAC
0 - 1
FC Tuấn Tuấn

6 Bảng C
08:30 09/11/2019
Trẻ H.A.U
2 - 0
B.A.O.F TEAM

1 Bảng A
09:30 09/11/2019
FC ACE
2 - 5
AEK19

2 Bảng A
09:30 09/11/2019
FC - Hải Dương
2 - 1
FC KẾ KIỂM

3 Bảng B
09:30 09/11/2019
FC XO
1 - 0
NO LOSE FC