Ao Làng Ballas

Nhánh thắng - nhánh thua FIFA Lê Huỳnh Phước Ninh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

18 / 18
10 Người chơi 3403 lượt xem
Nhánh thắng

Nhánh thắng

Vòng 1/8
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
ToniGiang
3
Đông
0
3
EMPTY
-
EMPTY
-
4
EMPTY
-
EMPTY
-
5
EMPTY
-
EMPTY
-
6
Tám
0
Noname
3
7
EMPTY
-
EMPTY
-
8
EMPTY
-
EMPTY
-
tứ kết
1
Ku Lì
1 (4)
ToniGiang
1 (5)
2
Hisu
0
Ninh
2
3
2Bi
4
Noname
2
4
Chiến
1
Leo
2
bán kết
1
ToniGiang
1
Ninh
3
2
2Bi
0 (3)
Leo
0 (4)
chung kết
Ninh
2 (4)
Leo
2 (5)
Nhà Vô Địch
Leo
1
Đông
2

Nhánh thua

Vòng 1
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
Đông
1
Tám
0
3
EMPTY
-
EMPTY
-
4
Ku Lì
2
Hisu
0
Vòng 2
1
Noname
0
Đông
3
2
Chiến
2
Ku Lì
1
Vòng 3
1
Đông
1
ToniGiang
0
2
Chiến
2
2Bi
0
Vòng 4
Đông
3 (4)
Chiến
3 (3)
Vòng 5
Đông
4
Ninh
2
Vòng 1/8
2
Chưa có lịch thi đấu
ToniGiang
3 - 0
Đông
6
Chưa có lịch thi đấu
Tám
0 - 3
Noname
tứ kết
1
Chưa có lịch thi đấu
Ku Lì
1 - 1 4 - 5
ToniGiang
2
Chưa có lịch thi đấu
Hisu
0 - 2
Ninh
3
Chưa có lịch thi đấu
2Bi
4 - 2
Noname
4
Chưa có lịch thi đấu
Chiến
1 - 2
Leo
bán kết
1
Chưa có lịch thi đấu
ToniGiang
1 - 3
Ninh
2
Chưa có lịch thi đấu
2Bi
0 - 0 3 - 4
Leo
chung kết
1
Chưa có lịch thi đấu
Ninh
2 - 2 4 - 5
Leo
Nhà Vô Địch
1
Chưa có lịch thi đấu
Leo
1 - 2
Đông
Vòng
Vòng 1
2
Chưa có lịch thi đấu
Đông
1 - 0
Tám
4
Chưa có lịch thi đấu
Ku Lì
2 - 0
Hisu
Vòng 2
1
Chưa có lịch thi đấu
Noname
0 - 3
Đông
2
Chưa có lịch thi đấu
Chiến
2 - 1
Ku Lì
Vòng 3
1
Chưa có lịch thi đấu
Đông
1 - 0
ToniGiang
2
Chưa có lịch thi đấu
Chiến
2 - 0
2Bi
Vòng 4
1
Chưa có lịch thi đấu
Đông
3 - 3 4 - 3
Chiến
Vòng 5
1
Chưa có lịch thi đấu
Đông
4 - 2
Ninh