👉 Video
Giải đấu Đội thi đấu

⤾ Quay lại Bảng giá MYLEAGUE PREMIUM

Bảng giá giải đấu

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Admin để mua được nhiều giải đấu hơn với giá ưu đãi

Đồng đội
Hoàn toàn

Miễn phí

Dưới
5 trận đấu
 • Thêm, sửa, xóa đội thi đấu ở trong giải không giới hạn

 • Bốc thăm ngẫu nhiên với nhiều tùy chỉnh khác nhau

 • Mời không giới hạn các đội tham gia vào giải đấu qua Email

 • Cho phép nhập dữ liệu đội thi đấu, vận động viên, lịch thi đấu bằng Excel

 • Không giới hạn số lượng tài khoản được phân quyền trong giải đấu

 • Cập nhật tỷ số của trận đấu theo thời gian thực

 • Tải về danh sách vận động viên tùy chỉnh

 • Nhúng widget lịch thi đấu, bảng xếp hạng và thống kê vào website riêng

 • Loại bỏ quảng cáo trên trang

 • Loại bỏ chữ ký MyLeague.vn trên các tệp tin, hình ảnh

 • Cập nhật thẻ phạt, thay người của trận đấu theo thời gian thực

 • Thống kê chi tiết đến từng thành viên

 • Tải về biên bản trận đấu

 • Cấu hình thẻ thi đấu cho từng thành viên trong giải đấu

 • Tự động xuất biên bản trận đấu

0

/ giải đấu
Giải đấu đồng đội

Cơ bản

Từ 5 - 19
trận đấu
 • Thêm, sửa, xóa đội thi đấu ở trong giải không giới hạn

 • Bốc thăm ngẫu nhiên với nhiều tùy chỉnh khác nhau

 • Mời không giới hạn các đội tham gia vào giải đấu qua Email

 • Cho phép nhập dữ liệu đội thi đấu, vận động viên, lịch thi đấu bằng Excel

 • Không giới hạn số lượng tài khoản được phân quyền trong giải đấu

 • Cập nhật tỷ số của trận đấu theo thời gian thực

 • Tải về danh sách vận động viên tùy chỉnh

 • Nhúng widget lịch thi đấu, bảng xếp hạng và thống kê vào website riêng

 • Loại bỏ quảng cáo trên trang

 • Loại bỏ chữ ký MyLeague.vn trên các tệp tin, hình ảnh

 • Cập nhật thẻ phạt, thay người của trận đấu theo thời gian thực

 • Thống kê chi tiết đến từng thành viên

 • Tải về biên bản trận đấu

 • Cấu hình thẻ thi đấu cho từng thành viên trong giải đấu

 • Tự động xuất biên bản trận đấu

199.000

/ giải đấu
Giải đấu đồng đội

Tiêu chuẩn

Từ 20 - 49
trận đấu
 • Thêm, sửa, xóa đội thi đấu ở trong giải không giới hạn

 • Bốc thăm ngẫu nhiên với nhiều tùy chỉnh khác nhau

 • Mời không giới hạn các đội tham gia vào giải đấu qua Email

 • Cho phép nhập dữ liệu đội thi đấu, vận động viên, lịch thi đấu bằng Excel

 • Không giới hạn số lượng tài khoản được phân quyền trong giải đấu

 • Cập nhật tỷ số của trận đấu theo thời gian thực

 • Tải về danh sách vận động viên tùy chỉnh

 • Nhúng widget lịch thi đấu, bảng xếp hạng và thống kê vào website riêng

 • Loại bỏ quảng cáo trên trang

 • Loại bỏ chữ ký MyLeague.vn trên các tệp tin, hình ảnh

 • Cập nhật thẻ phạt, thay người của trận đấu theo thời gian thực

 • Thống kê chi tiết đến từng thành viên

 • Tải về biên bản trận đấu

 • Cấu hình thẻ thi đấu cho từng thành viên trong giải đấu

 • Tự động xuất biên bản trận đấu

499.000

/ giải đấu
Giải đấu đồng đội

Nâng cao

Từ 50 trận đấu
trở lên
 • Thêm, sửa, xóa đội thi đấu ở trong giải không giới hạn

 • Bốc thăm ngẫu nhiên với nhiều tùy chỉnh khác nhau

 • Mời không giới hạn các đội tham gia vào giải đấu qua Email

 • Cho phép nhập dữ liệu đội thi đấu, vận động viên, lịch thi đấu bằng Excel

 • Không giới hạn số lượng tài khoản được phân quyền trong giải đấu

 • Cập nhật tỷ số của trận đấu theo thời gian thực

 • Tải về danh sách vận động viên tùy chỉnh

 • Nhúng widget lịch thi đấu, bảng xếp hạng và thống kê vào website riêng

 • Loại bỏ quảng cáo trên trang

 • Loại bỏ chữ ký MyLeague.vn trên các tệp tin, hình ảnh

 • Cập nhật thẻ phạt, thay người của trận đấu theo thời gian thực

 • Thống kê chi tiết đến từng thành viên

 • Tải về biên bản trận đấu

 • Cấu hình thẻ thi đấu cho từng thành viên trong giải đấu

 • Tự động xuất biên bản trận đấu

999.000

/ giải đấu
 • Thêm, sửa, xóa đội thi đấu ở trong giải không giới hạn

Hoàn toàn

Miễn phí

Dưới
5 trận đấu
 • Thêm, sửa, xóa đội thi đấu ở trong giải không giới hạn

 • Bốc thăm ngẫu nhiên với nhiều tùy chỉnh khác nhau

 • Mời không giới hạn các đội tham gia vào giải đấu qua Email

 • Cho phép nhập dữ liệu đội thi đấu, vận động viên, lịch thi đấu bằng Excel

 • Không giới hạn số lượng tài khoản được phân quyền trong giải đấu

 • Cập nhật tỷ số của trận đấu theo thời gian thực

 • Tải về danh sách vận động viên tùy chỉnh

 • Nhúng widget lịch thi đấu, bảng xếp hạng và thống kê vào website riêng

 • Loại bỏ quảng cáo trên trang

 • Loại bỏ chữ ký MyLeague.vn trên các tệp tin, hình ảnh

 • Cập nhật thẻ phạt, thay người của trận đấu theo thời gian thực

 • Thống kê chi tiết đến từng thành viên

 • Tải về biên bản trận đấu

 • Cấu hình thẻ thi đấu cho từng thành viên trong giải đấu

 • Tự động xuất biên bản trận đấu

0

/ giải đấu
Giải đấu cá nhân

Cơ bản

Từ 5 - 49
trận đấu
 • Thêm, sửa, xóa đội thi đấu ở trong giải không giới hạn

 • Bốc thăm ngẫu nhiên với nhiều tùy chỉnh khác nhau

 • Mời không giới hạn các đội tham gia vào giải đấu qua Email

 • Cho phép nhập dữ liệu đội thi đấu và lịch thi đấu bằng Excel

 • Không giới hạn số lượng tài khoản được phân quyền trong giải đấu

 • Cập nhật tỷ số của trận đấu theo thời gian thực

 • Tải về danh sách vận động viên tùy chỉnh

 • Nhúng widget lịch thi đấu và bảng xếp hạng vào website riêng

 • Loại bỏ quảng cáo trên trang

 • Loại bỏ chữ ký MyLeague.vn trên các tệp tin, hình ảnh

 • Cập nhật thẻ phạt, thay người của trận đấu theo thời gian thực

 • Thống kê chi tiết đến từng thành viên

 • Tải về biên bản trận đấu

 • Cấu hình thẻ thi đấu cho từng thành viên trong giải đấu

 • Tự động xuất biên bản trận đấu

49.000

/ giải đấu
Giải đấu cá nhân

Nâng cao

Từ 50 trận đấu
trở lên
 • Thêm, sửa, xóa đội thi đấu ở trong giải không giới hạn

 • Bốc thăm ngẫu nhiên với nhiều tùy chỉnh khác nhau

 • Mời không giới hạn các đội tham gia vào giải đấu qua Email

 • Cho phép nhập dữ liệu đội thi đấu và lịch thi đấu bằng Excel

 • Không giới hạn số lượng tài khoản được phân quyền trong giải đấu

 • Cập nhật tỷ số của trận đấu theo thời gian thực

 • Tải về danh sách vận động viên tùy chỉnh

 • Nhúng widget lịch thi đấu và bảng xếp hạng vào website riêng

 • Loại bỏ quảng cáo trên trang

 • Loại bỏ chữ ký MyLeague.vn trên các tệp tin, hình ảnh

 • Cập nhật thẻ phạt, thay người của trận đấu theo thời gian thực

 • Thống kê chi tiết đến từng thành viên

 • Tải về biên bản trận đấu

 • Cấu hình thẻ thi đấu cho từng thành viên trong giải đấu

 • Tự động xuất biên bản trận đấu

199.000

/ giải đấu
Tất cả giải đấu

Cao cấp

Nhà tổ chức
giải đấu chuyên nghiệp

Ưu đãi đặc biệt dành cho các nhà tổ chức giải đấu chuyên nghiệp

Chủ sân bóng

Trên đây là một vài chức năng hữu ích, ngoài ra còn có rất nhiều chức năng hay khác nữa!