Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1494 lượt xem
# Tên đội Số trận T - H - B Số bàn ghi được Số bàn thua Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
FC - Hải Dương 6 5 - 0 - 1 17 5 1 8 0
Tổng 5 - 0- 1 17 5 1 8 0
# Vận động viên Số áo Đội thi đấu Số bàn ghi được Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
1
FC - Hải Dương 0 0 1 0
2
FC - Hải Dương 2 0 0 0
3
FC - Hải Dương 1 0 2 0
5
FC - Hải Dương 2 0 0 0
8
FC - Hải Dương 1 0 3 0
9
FC - Hải Dương 6 0 2 0
10
FC - Hải Dương 1 0 0 0
28
FC - Hải Dương 4 1 0 0
Tổng 17 1 8 0