Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1494 lượt xem
# Tên đội Số trận T - H - B Số bàn ghi được Số bàn thua Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
FC XO 6 5 - 0 - 1 8 5 0 8 0
Tổng 5 - 0- 1 8 5 0 8 0
# Vận động viên Số áo Đội thi đấu Số bàn ghi được Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
31
FC XO 1 0 3 0
17
FC XO 2 0 2 0
5
FC XO 0 0 1 0
99
FC XO 1 0 1 0
6
FC XO 1 0 0 0
10
FC XO 1 0 0 0
13
FC XO 1 0 1 0
63
FC XO 1 0 0 0
Tổng 8 0 8 0