Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1468 lượt xem
# Tên đội Số trận T - H - B Số bàn ghi được Số bàn thua Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
G.O.A.T Team 6 3 - 0 - 3 21 14 1 9 0
Tổng 3 - 0- 3 21 14 1 9 0
# Vận động viên Số áo Đội thi đấu Số bàn ghi được Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
6
G.O.A.T Team 1 0 1 0
10
G.O.A.T Team 1 1 1 0
9
G.O.A.T Team 1 0 0 0
23
G.O.A.T Team 4 0 1 0
7
G.O.A.T Team 12 0 0 0
5
G.O.A.T Team 0 0 1 0
17
G.O.A.T Team 1 0 2 0
72
G.O.A.T Team 0 0 1 0
4
G.O.A.T Team 0 0 1 0
14
G.O.A.T Team 0 0 1 0
22
G.O.A.T Team 1 0 0 0
Tổng 21 1 9 0