Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1494 lượt xem
# Tên đội Số trận T - H - B Số bàn ghi được Số bàn thua Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
Trẻ H.A.U 4 2 - 1 - 1 5 3 1 5 0
Tổng 2 - 1- 1 5 3 1 5 0
# Vận động viên Số áo Đội thi đấu Số bàn ghi được Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
4
Trẻ H.A.U 0 0 1 0
5
Trẻ H.A.U 1 0 1 0
7
Trẻ H.A.U 0 0 1 0
10
Trẻ H.A.U 0 1 0 0
13
Trẻ H.A.U 1 0 0 0
14
Trẻ H.A.U 0 0 1 0
15
Trẻ H.A.U 1 0 1 0
18
Trẻ H.A.U 2 0 0 0
Tổng 5 1 5 0