Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1494 lượt xem
# Tên đội Số trận T - H - B Số bàn ghi được Số bàn thua Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
AEK19 1 0 - 0 - 1 0 3 0 1 0
B.A.O.F TEAM 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
FC - Hải Dương 1 1 - 0 - 0 3 0 0 4 0
FC AAC 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
FC ACE 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
FC KẾ KIỂM 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
FC Tuấn Tuấn 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
FC XO 1 1 - 0 - 0 2 0 0 4 0
G.O.A.T Team 1 0 - 0 - 1 0 2 0 2 0
NO LOSE FC 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Old Friends FC 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Trẻ H.A.U 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Tổng 2 - 0- 2 5 5 0 11 0
# Vận động viên Số áo Đội thi đấu Số bàn ghi được Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
10
AEK19 0 0 1 0
1
FC - Hải Dương 0 0 1 0
2
FC - Hải Dương 1 0 0 0
3
FC - Hải Dương 1 0 1 0
8
FC - Hải Dương 0 0 1 0
9
FC - Hải Dương 1 0 1 0
31
FC XO 0 0 1 0
17
FC XO 0 0 1 0
5
FC XO 0 0 1 0
99
FC XO 1 0 1 0
13
FC XO 1 0 0 0
6
G.O.A.T Team 0 0 1 0
17
G.O.A.T Team 0 0 1 0
Tổng 5 0 11 0