Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1456 lượt xem
# Tên đội Số trận T - H - B Số bàn ghi được Số bàn thua Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
AEK19 1 1 - 0 - 0 8 0 0 0 0
B.A.O.F TEAM 1 0 - 0 - 1 0 1 0 0 0
FC - Hải Dương 1 1 - 0 - 0 6 1 0 1 0
FC AAC 1 0 - 1 - 0 1 1 0 3 0
FC ACE 1 0 - 0 - 1 1 6 0 0 0
FC KẾ KIỂM 1 0 - 0 - 1 0 8 0 0 0
FC Tuấn Tuấn 1 1 - 0 - 0 1 0 0 0 0
FC XO 1 0 - 0 - 1 1 2 0 1 0
G.O.A.T Team 1 1 - 0 - 0 4 1 0 2 0
NO LOSE FC 1 0 - 0 - 1 1 5 1 0 0
Old Friends FC 1 1 - 0 - 0 2 1 0 0 0
Trẻ H.A.U 1 0 - 1 - 0 1 1 0 2 0
Tổng 5 - 2- 5 26 27 1 9 0