Banking Champions League 5

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Đội 1494 lượt xem
# Tên đội Số trận T - H - B Số bàn ghi được Số bàn thua Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
AEK19 1 1 - 0 - 0 5 5 0 0 0
B.A.O.F TEAM 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
FC - Hải Dương 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
FC AAC 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
FC ACE 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
FC KẾ KIỂM 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
FC Tuấn Tuấn 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
FC XO 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
G.O.A.T Team 1 0 - 0 - 1 5 5 0 2 0
NO LOSE FC 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Old Friends FC 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Trẻ H.A.U 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Tổng 1 - 0- 1 10 10 0 2 0
# Vận động viên Số áo Đội thi đấu Số bàn ghi được Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
28
AEK19 1 0 0 0
18
AEK19 2 0 0 0
25
AEK19 2 0 0 0
6
G.O.A.T Team 1 0 0 0
10
G.O.A.T Team 0 0 1 0
23
G.O.A.T Team 1 0 1 0
7
G.O.A.T Team 3 0 0 0
Tổng 10 0 2 0