Pew Pew Cup

hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | Tùng Thanh | Sân Bóng H2 Tân Bình

0 / 32
16 676

T H B = Thắng - Hòa - Bại

Quy tắc xếp hạng
Bảng A
# Đội Trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch Sử Đấu
1 Đội #1 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
2 Đội #2 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
3 Đội #3 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
4 Đội #4 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
Bảng B
# Đội Trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch Sử Đấu
1 Đội #5 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
2 Đội #6 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
3 Đội #7 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
4 Đội #8 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
Bảng C
# Đội Trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch Sử Đấu
1 Đội #10 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
2 Đội #11 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
3 Đội #12 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
4 Đội #9 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
Bảng D
# Đội Trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch Sử Đấu
1 Đội #13 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
2 Đội #14 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
3 Đội #15 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
4 Đội #16 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0