Pew Pew Cup

Hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | Tùng Thanh | Sân Bóng H2 Tân Bình

0 / 32
16 843

Có 3 vòng đấu và 8 trận đấu.

tứ kết
1
W#1 Bảng A
19:00
W#2 Bảng B
31/8/19
2
W#1 Bảng C
19:00
W#2 Bảng D
31/8/19
3
W#2 Bảng A
20:00
W#1 Bảng B
31/8/19
4
W#2 Bảng C
20:00
W#1 Bảng D
31/8/19
bán kết
1
W#1 tứ kết
19:00
W#2 tứ kết
7/9/19
2
W#3 tứ kết
20:00
W#4 tứ kết
7/9/19
chung kết
W#1 bán kết
20:00
W#2 bán kết
14/9/19
tranh hạng ba
Tranh hạng ba
L#1 bán kết
19:00
L#2 bán kết
14/9/19
Vòng
#1 tứ kết
W#1 Bảng A
19:00 31/8/19
W#2 Bảng B
#2 tứ kết
W#1 Bảng C
19:00 31/8/19
W#2 Bảng D
#3 tứ kết
W#2 Bảng A
20:00 31/8/19
W#1 Bảng B
#4 tứ kết
W#2 Bảng C
20:00 31/8/19
W#1 Bảng D
#1 bán kết
W#1 tứ kết
19:00 7/9/19
W#2 tứ kết
#2 bán kết
W#3 tứ kết
20:00 7/9/19
W#4 tứ kết
#1 tranh hạng ba
L#1 bán kết
19:00 14/9/19
L#2 bán kết
#1 chung kết
W#1 bán kết
20:00 14/9/19
W#2 bán kết