Pew Pew Cup

hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | Tùng Thanh | Sân Bóng H2 Tân Bình

0 / 32
16 585

Giai đoạn đấu vòng tròn: Có 4 bảng đấu và 24 trận đấu.
Giai đoạn đấu loại trực tiếp: Có 8 đội vượt qua vòng bảng và 8 trận đấu.

Bảng A
Vòng
#1 Vòng 1
Đội #3
18:00 10/8/19
Đội #4
#2 Vòng 1
Đội #1
19:00 10/8/19
Đội #2
#1 Vòng 2
Đội #3
18:00 17/8/19
Đội #2
#2 Vòng 2
Đội #4
19:00 17/8/19
Đội #1
#1 Vòng 3
Đội #3
18:00 24/8/19
Đội #1
#2 Vòng 3
Đội #2
18:00 24/8/19
Đội #4
Bảng B
Vòng
#1 Vòng 1
Đội #7
20:00 10/8/19
Đội #8
#2 Vòng 1
Đội #5
21:00 10/8/19
Đội #6
#1 Vòng 2
Đội #7
20:00 17/8/19
Đội #6
#2 Vòng 2
Đội #8
21:00 17/8/19
Đội #5
#1 Vòng 3
Đội #7
19:00 24/8/19
Đội #5
#2 Vòng 3
Đội #6
19:00 24/8/19
Đội #8
Bảng C
Vòng
#1 Vòng 1
Đội #9
18:00 10/8/19
Đội #12
#2 Vòng 1
Đội #10
19:00 10/8/19
Đội #11
#1 Vòng 2
Đội #9
18:00 17/8/19
Đội #11
#2 Vòng 2
Đội #12
19:00 17/8/19
Đội #10
#1 Vòng 3
Đội #9
20:00 24/8/19
Đội #10
#2 Vòng 3
Đội #11
20:00 24/8/19
Đội #12
Bảng D
Vòng
#1 Vòng 1
Đội #14
20:00 10/8/19
Đội #16
#2 Vòng 1
Đội #13
21:00 10/8/19
Đội #15
#1 Vòng 2
Đội #14
20:00 17/8/19
Đội #15
#2 Vòng 2
Đội #16
21:00 17/8/19
Đội #13
#1 Vòng 3
Đội #14
21:00 24/8/19
Đội #13
#2 Vòng 3
Đội #15
21:00 24/8/19
Đội #16