Hội thao Đại học Ngoại Thương 2018 (bóng đá nữ)

Hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | | Trường Đại học Ngoại Thương, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0 / 31
16 17766

CBGV

Người đại diện : -
0 Trận đã chơi
0 thắng 0 hòa 0 thua
1 vòng 3
K57CLC1 Bảng D
18:00 16/11/18
CBGV Bảng D
2 vòng 2
CBGV Bảng D
18:30 20/11/18
K57CLC3 Bảng D
3 vòng 1
K56B Bảng D
18:00 26/11/18
CBGV Bảng D