Hội thao Đại học Ngoại Thương 2018 (bóng đá nữ)

Hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | | Trường Đại học Ngoại Thương, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0 / 31
16 17766

Giai đoạn đấu vòng tròn: Có 4 bảng đấu và 24 trận đấu.
Giai đoạn loại trực tiếp: Có 8 đội vượt qua vòng bảng và 7 trận đấu.

Bảng A
Vòng
#1 Vòng 1
K55CLC3
07:00 12/11/18
K56E
#2 Vòng 1
K56A
07:30 12/11/18
K57C
#1 Vòng 2
K55CLC3
07:00 23/11/18
K57C
#2 Vòng 2
K56E
07:30 23/11/18
K56A
#1 Vòng 3
K55CLC3
07:00 17/11/18
K56A
#2 Vòng 3
K57C
07:00 20/11/18
K56E
Bảng B
Vòng
#1 Vòng 1
K56F
07:00 24/11/18
K57E
#2 Vòng 1
K57D
07:30 24/11/18
K55C
#1 Vòng 2
K56F
07:00 13/11/18
K55C
#2 Vòng 2
K57E
07:30 13/11/18
K57D
#1 Vòng 3
K56F
07:30 17/11/18
K57D
#2 Vòng 3
K55C
07:30 20/11/18
K57E
Bảng C
Vòng
#1 Vòng 1
K57A1
16:00 12/11/18
K56CLC1+3
#2 Vòng 1
K55F
07:30 14/11/18
K57CLC2
#1 Vòng 2
K57CLC2
16:00 22/11/18
K57A1
#2 Vòng 2
K55F
16:30 23/11/18
K56CLC1+3
#1 Vòng 3
K55F
16:00 17/11/18
K57A1
#2 Vòng 3
K56CLC1+3
16:00 19/11/18
K57CLC2
Bảng D
Vòng
#1 Vòng 1
K56B
18:00 26/11/18
CBGV
#2 Vòng 1
K57CLC3
18:30 26/11/18
K57CLC1
#1 Vòng 2
K56B
18:00 20/11/18
K57CLC1
#2 Vòng 2
CBGV
18:30 20/11/18
K57CLC3
#1 Vòng 3
K56B
07:00 14/11/18
K57CLC3
#2 Vòng 3
K57CLC1
18:00 16/11/18
CBGV
Hotline: 0963 993 695