Hội thao Đại học Ngoại Thương 2018 (bóng đá nữ)

Hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | | Trường Đại học Ngoại Thương, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0 / 31
16 17766

T H B = Thắng - Hòa - Bại

Quy tắc xếp hạng
Bảng A
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 K55CLC3 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 K56A 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 K56E 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 K57C 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Bảng B
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 K55C 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 K56F 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 K57D 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 K57E 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Bảng C
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 K55F 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 K56CLC1+3 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 K57A1 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 K57CLC2 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Bảng D
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 CBGV 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 K56B 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 K57CLC1 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 K57CLC3 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Hotline: 0963 993 695