Hội thao Đại học Ngoại Thương 2018 (bóng đá nữ)

Hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | | Trường Đại học Ngoại Thương, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0 / 31
16 17766

Có 3 vòng đấu và 7 trận đấu.

tứ kết
1
W#1 Bảng A
-
W#2 Bảng B
-
2
W#1 Bảng C
-
W#2 Bảng D
-
3
W#2 Bảng A
-
W#1 Bảng B
-
4
W#2 Bảng C
-
W#1 Bảng D
-
bán kết
1
W#1 tứ kết
-
W#2 tứ kết
-
2
W#3 tứ kết
-
W#4 tứ kết
-
chung kết
W#1 bán kết
-
W#2 bán kết
-
Vòng
#1 tứ kết
W#1 Bảng A
Chưa có lịch thi đấu
W#2 Bảng B
#2 tứ kết
W#1 Bảng C
Chưa có lịch thi đấu
W#2 Bảng D
#3 tứ kết
W#2 Bảng A
Chưa có lịch thi đấu
W#1 Bảng B
#4 tứ kết
W#2 Bảng C
Chưa có lịch thi đấu
W#1 Bảng D
#1 bán kết
W#1 tứ kết
Chưa có lịch thi đấu
W#2 tứ kết
#2 bán kết
W#3 tứ kết
Chưa có lịch thi đấu
W#4 tứ kết
#1 chung kết
W#1 bán kết
Chưa có lịch thi đấu
W#2 bán kết