Giải Bóng Đá Phong Trào Các CLB Huyện Hòa An Lần IV- 2019

Hai giai đoạn | bóng đá sân 7 | Trần Khánh Ball | Sân Bóng Đá Nhân Tạo, tt. Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng, Việt Nam

22 / 22
11 6668

Có 11 đội và 151 người chơi tham gia giải

4 Trận đã chơi
1 thắng 0 hòa 3 thua

Thành viên

+12
4 Trận đã chơi
1 thắng 2 hòa 1 thua

Thành viên

+14
6 Trận đã chơi
4 thắng 2 hòa 0 thua

Thành viên

+15
3 Trận đã chơi
0 thắng 1 hòa 2 thua

Thành viên

+15
5 Trận đã chơi
3 thắng 0 hòa 2 thua

Thành viên

+1
4 Trận đã chơi
1 thắng 1 hòa 2 thua

Thành viên

+11
4 Trận đã chơi
1 thắng 2 hòa 1 thua

Thành viên

+10
3 Trận đã chơi
0 thắng 1 hòa 2 thua

Thành viên

+15
5 Trận đã chơi
3 thắng 2 hòa 0 thua

Thành viên

+13
2 Trận đã chơi
0 thắng 0 hòa 2 thua

Thành viên

4 Trận đã chơi
1 thắng 3 hòa 0 thua

Thành viên

+12
Hotline: 0963 993 695