Giải Bóng Đá Phong Trào Các CLB Huyện Hòa An Lần IV- 2019

Hai giai đoạn | bóng đá sân 7 | Trần Khánh Ball | Sân Bóng Đá Nhân Tạo, tt. Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng, Việt Nam

22 / 22
11 3932

T H B = Thắng - Hòa - Bại

Quy tắc xếp hạng
Bảng A
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 Phòng Giáo Dục HA 3 3 - 0 - 0 11 / 4 (+7) 0/0 9
2 FC Đức Long 3 1 - 1 - 1 3 / 4 (-1) 0/0 4
3 FC Kim Tưởng 3 1 - 0 - 2 12 / 7 (+5) 0/0 3
4 Liên Cơ Quan HA 3 0 - 1 - 2 5 / 16 (-11) 1/0 1
Bảng B
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 Đại Tiến 3 2 - 0 - 1 6 / 4 (+2) 0/0 6
2 FC Bản Sẩy 3 1 - 2 - 0 5 / 4 (+1) 0/0 5
3 FC Victory 3 1 - 1 - 1 5 / 4 (+1) 0/0 4
4 FC Đồng Đội 3 0 - 1 - 2 4 / 8 (-4) 0/0 1
Bảng C
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 FC Lẩu 2 1 - 1 - 0 11 / 6 (+5) 0/0 4
2 UBND Thị Trấn 2 1 - 1 - 0 9 / 5 (+4) 0/0 4
3 FC Nà Mè 2 0 - 0 - 2 3 / 12 (-9) 1/0 0

Bảng xếp hạng những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất các bảng đấu.

# Tên đội Bảng Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 FC Victory B 3 1 - 1 - 1 5 / 4 (+1) 0/0 4
2 FC Kim Tưởng A 3 1 - 0 - 2 12 / 7 (+5) 0/0 3
3 FC Nà Mè C 2 0 - 0 - 2 3 / 12 (-9) 1/0 0