LamSon Summer Tournament

hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | Phạm Hoàng | Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Lê Lai, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoa, Vietnam

0 / 16
8 97

Giai đoạn đấu vòng tròn: Có 2 bảng đấu và 12 trận đấu.
Giai đoạn đấu loại trực tiếp: Có 4 đội vượt qua vòng bảng và 4 trận đấu.

Bảng A
Vòng
#1 Vòng 1
SAD
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Chuyên Sử Anh
#2 Vòng 1
Chuyên Hóa
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Chuyên Lí
#1 Vòng 2
SAD
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Chuyên Sử Anh
#2 Vòng 2
Chuyên Lí
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Chuyên Hóa
#1 Vòng 3
SAD
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Chuyên Hóa
#2 Vòng 3
Chuyên Sử Anh
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Chuyên Lí
Bảng B
Vòng
#1 Vòng 1
Chuyên Sinh
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Trẻ chuyên Toán
#2 Vòng 1
Chuyên Tin
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Chuyên Toán
#1 Vòng 2
Chuyên Sinh
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Chuyên Toán
#2 Vòng 2
Trẻ chuyên Toán
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Chuyên Tin
#1 Vòng 3
Chuyên Sinh
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Chuyên Tin
#2 Vòng 3
Chuyên Toán
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Trẻ chuyên Toán