LamSon Summer Tournament

hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | Phạm Hoàng | Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Lê Lai, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoa, Vietnam

0 / 16
8 125

T H B = Thắng - Hòa - Bại

Quy tắc xếp hạng
Bảng A
# Đội Trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch Sử Đấu
1 Chuyên Hóa 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
2 Chuyên Lí 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
3 Chuyên Sử Anh 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
4 SAD 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
Bảng B
# Đội Trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch Sử Đấu
1 Chuyên Sinh 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
2 Chuyên Tin 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
3 Chuyên Toán 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0
4 Trẻ chuyên Toán 0 0 - 0 - 0 0/0 0/0 0