Giải Bóng Đá Truyền Thống cup Pha Lê lần thứ XI

Hai giai đoạn | bóng đá sân 7 | Nguyen Thai Ngoc | Sân Bóng X ZONE, Nguyễn Du, Quyết Thắng, Sơn La, Việt Nam

19 / 19
11 298
Sân Bóng X ZONE, Nguyễn Du, Quyết Thắng, Sơn La, Việt Nam

Bình luận