Giải bóng đá giới trẻ giáo hạt bột đà 2019

hai giai đoạn | bóng đá sân 9 | Hanh XiLanh | SVĐ Quan Lãng, SVĐ lãng Điền, SVĐ Sơn La, SVĐ Trung Hòa

0 / 23
10 70

Giải cho phép đăng ký trực tuyến đến hết ngày 15/08/2019

Giải đấu yêu cầu số lượng thành viên mỗi đội ít nhất là 1, nhiều nhất là 15.
Ngày
Giờ
Phút
Giây