11D THPT Hà Bắc

Nguyễn Xuân Tuấn 0961933640 [email protected] 8 người khác 15-20 Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Thanh Hà, Hải Dương, Việt Nam