Noobs FTS

Quân Anh Lê Văn 0387758656 [email protected] 5 người vui 25-30 Bóng đá
Giới thiệu

Chúng tôi là CHIM nhưng mọi người lại gọi là GÀ. Thôi thì lấy tên là... Noobs (Những con gà) vậy...

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 00:00 - Thứ 2
MID