FPL Thăng Long FC

Trương Minh Quân 0967650576 t[email protected] 5 người cao cấp 15-20 Fantasy Premier League

Danh sách đội hình

# Tên đội hình Số lượng người Sơ đồ thi đấu Ngày tạo Thao tác
168 FPL Thăng Long FC 5 1-2-1 05:15:18
22-10-2021
Chi tiết