FC Android

Nguyễn Minh Dũng - - 13 người vui 20-25 Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 19:00 - Thứ 5
Sân bóng Đầm Hồng 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam