Thông tin đội

FC HÀ TÂY
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Dũng Kaso
Trình độ : trung cấp
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 08077418688
Giới thiệu Chưa cập nhật