Thông tin đội

L U X C O M FC
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Quốc Việt
Trình độ : vui
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0899246499
Giới thiệu

Đội bóng đại diện cho tập đoàn L U X C O M 

L U X C O M GROUP