Thông tin đội

Minh Đạt Phát
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 07:24 - Thứ 2
Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Người liên hệ : Mr. Việt
Trình độ : khác
Độ tuổi : 25-30
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0938046546
Giới thiệu Chưa cập nhật