Thông tin đội

FC Thunder Chapter
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Người liên hệ : Nguyễn Sỹ Thành
Trình độ : khác
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0329192693
Giới thiệu Chưa cập nhật