Thông tin đội

THANH LIÊM FC
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Tần Dương
Trình độ : trung cấp
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0896694993
Giới thiệu

FBC HOÀNG GIA THANH LIÊM 

Năm 2021