U18 C1

Hoàng Nhân 0939798800 Chưa cập nhật 29 người trung cấp 15-20 Bóng đá
Giới thiệu
nơi hội tụ các e nhỏ đam mê bóng đá độ tuổi từ 15-20 tuổi
đạo đức tốt- không đá xấu - vui chơi học hỏi thoả sức đam mê
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 16:00 - Chủ Nhật 16:00 - Thứ 7 19:00 - Thứ 2 19:00 - Thứ 3 19:00 - Thứ 4 19:00 - Thứ 5 19:00 - Thứ 6
Chưa cập nhật