Thông tin đội

FC AE38
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Nguyen Thieu Hiep
Trình độ : bán chuyên nghiệp
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Giới thiệu Là đội bóng được thành lập năm 2021 với nòng cốt là những người con Hà Tĩnh và những ae thân Hà Tĩnh ở vùng Kanto-Nhật Bản