FC Hanoi Startup Brothers

Mr. Tuan Minh - Chưa cập nhật 22 người trung cấp 25-30 Bóng đá
Giới thiệu

- Sân chơi Bóng đá, Thể dục thể thao hàng tuần cho đội ngũ Lãnh đạo và Quản lý (Giám đốc - Directors, C-Level: CEO, CTO, CMO, … Quản lý – Manager: Trưởng/phó phòng/ban/khối ) các công ty tại Hà Nội, ưu tiên các công ty Công nghệ (ICT).

- Có sức khỏe để kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống.

- Giao lưu mở rộng quan hệ trong công việc, cuộc sống.

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 20:00 - Thứ 3
Sân bóng ĐH Sư Phạm Hà Nội, Cầu Giấy.