Thông tin đội

FC Goodboy
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 18:30 - Chủ Nhật
Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam
Người liên hệ : Vũ Đắc Nghĩa
Trình độ : vui
Độ tuổi : 15-20
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0945950211
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695