Thông tin đội

KYODAI
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 15:00 - Chủ Nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : bùi đình tuyên
Trình độ : bán chuyên nghiệp
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0986889496
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695