Thông tin đội

FC 36-K13-HaUI
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Người liên hệ : Minh Quang
Trình độ : vui
Độ tuổi : 20-25
Giới tính : Nam
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695