Thông tin đội

FC36 HAuI
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 20:30 - Thứ 2
Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Người liên hệ : Chung phạm
Trình độ : vui
Độ tuổi : 20-25
Giới tính : Nam
Giới thiệu

vui là chính

Hotline: 0963 993 695