K40 Chuyên Hùng Vương

Hoàng Lê Minh - - 19 người vui 15-20 Bóng đá

Giải đấu tham gia

Đội này chưa từng tham gia giải đấu nào cả.
Đội này đang không đăng ký tham gia giải đấu nào cả.