Đông Hoà FC

Tuấn Phát 0785088959 [email protected] 6 người trung cấp 20-25 Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 18:00 - Thứ 2 18:00 - Thứ 3 18:00 - Thứ 4 18:00 - Thứ 5 18:30 - Thứ 6 18:30 - Thứ 7 19:00 - Chủ Nhật
Dĩ An , Bình Dương, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam