Trẻ thường tín

Nguyễn công thịnh 0362535671 [email protected] 15 người trung cấp 15-20 Bóng đá

Giải đấu tham gia

Đội này chưa từng tham gia giải đấu nào cả.
Đội này đang không tham gia giải đấu nào cả.