FC Nguyễn Công Trứ

Fb : Hiếu Lạc 0338145517 [email protected] 14 người trung cấp 15-20 Bóng đá
Giới thiệu Giao Lưu Vui vẻ tiền sân
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 17:00 - Chủ Nhật 17:00 - Thứ 2
Vinh-Nghi Xuân- Hà Tĩnh