Cfc Family

Hoàng Cường 0372154576 [email protected] 20 người vui Chưa cập nhật Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

:
19:00 - Thứ 5
Sân Bóng Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam