GIẢI BÓNG ĐÁ TRANH CÚP HUECIT MỞ RỘNG LẦN THỨ IX, 2023

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Hung Sân Trường Thành, 27 La Sơn Phu Tử, tp Huế

24 / 24
10 Đội 4415 lượt xem

Giai đoạn đấu vòng bảng: Có 2 bảng đấu và 20 trận đấu.
Giai đoạn loại trực tiếp: Có 4 đội vượt qua vòng bảng và 4 trận đấu.

Vòng
Bảng A
1 Vòng 1
16:00 01/04/2023
Tenomad
5 - 2
Key Digital Media
2 Vòng 1
17:00 01/04/2023
GOSU
2 - 2
VNPT
1 Vòng 2
16:00 02/04/2023
Tenomad
4 - 4
VNPT
2 Vòng 2
17:00 02/04/2023
GOSU
6 - 5
Freelancer
1 Vòng 3
16:00 08/04/2023
VNPT
0 - 3
Freelancer
2 Vòng 3
17:00 08/04/2023
Key Digital Media
3 - 10
GOSU
1 Vòng 4
16:00 09/04/2023
Key Digital Media
3 - 5
VNPT
2 Vòng 4
17:00 09/04/2023
Tenomad
2 - 5
Freelancer
1 Vòng 5
16:00 15/04/2023
Tenomad
1 - 7
GOSU
2 Vòng 5
17:00 15/04/2023
Key Digital Media
4 - 2
Freelancer
Vòng
Bảng B
1 Vòng 1
16:00 01/04/2023
Brycen
1 - 1
Bap
2 Vòng 1
17:00 01/04/2023
Mgi solutions
3 - 6
Magrabbit
1 Vòng 2
16:00 02/04/2023
Mgi solutions
1 - 1
HueCIT
2 Vòng 2
17:00 02/04/2023
Brycen
0 - 3
Magrabbit
1 Vòng 3
16:00 08/04/2023
Magrabbit
5 - 3
HueCIT
2 Vòng 3
17:00 08/04/2023
Bap
1 - 2
Mgi solutions
1 Vòng 4
16:00 09/04/2023
Bap
1 - 2
Magrabbit
2 Vòng 4
17:00 09/04/2023
Brycen
2 - 1
HueCIT
1 Vòng 5
16:00 15/04/2023
Brycen
3 - 2
Mgi solutions
2 Vòng 5
17:00 15/04/2023
Bap
2 - 3
HueCIT
Vòng
Vòng 1
1 Bảng A
16:00 01/04/2023
Tenomad
5 - 2
Key Digital Media

3 Bảng B
16:00 01/04/2023
Brycen
1 - 1
Bap

2 Bảng A
17:00 01/04/2023
GOSU
2 - 2
VNPT

4 Bảng B
17:00 01/04/2023
Mgi solutions
3 - 6
Magrabbit

Vòng 2
3 Bảng B
16:00 02/04/2023
Mgi solutions
1 - 1
HueCIT

2 Bảng A
16:00 02/04/2023
Tenomad
4 - 4
VNPT

1 Bảng A
17:00 02/04/2023
GOSU
6 - 5
Freelancer

4 Bảng B
17:00 02/04/2023
Brycen
0 - 3
Magrabbit

Vòng 3
1 Bảng A
16:00 08/04/2023
VNPT
0 - 3
Freelancer

3 Bảng B
16:00 08/04/2023
Magrabbit
5 - 3
HueCIT

2 Bảng A
17:00 08/04/2023
Key Digital Media
3 - 10
GOSU

4 Bảng B
17:00 08/04/2023
Bap
1 - 2
Mgi solutions

Vòng 4
2 Bảng A
16:00 09/04/2023
Key Digital Media
3 - 5
VNPT

4 Bảng B
16:00 09/04/2023
Bap
1 - 2
Magrabbit

1 Bảng A
17:00 09/04/2023
Tenomad
2 - 5
Freelancer

3 Bảng B
17:00 09/04/2023
Brycen
2 - 1
HueCIT

Vòng 5
2 Bảng A
16:00 15/04/2023
Tenomad
1 - 7
GOSU

4 Bảng B
16:00 15/04/2023
Brycen
3 - 2
Mgi solutions

1 Bảng A
17:00 15/04/2023
Key Digital Media
4 - 2
Freelancer

3 Bảng B
17:00 15/04/2023
Bap
2 - 3
HueCIT