Thống kê thành tích - Quản lý giải đấu
👉 Video

Khổng Văn Ba

Ba Kick

28

Ngày sinh

**/**/****

Điện Thoại

**********

Vị trí

tiền vệ

Địa chỉ Email

**********

Vai trò

Đội Trưởng

Thống kê